Seksjonering: Innredningen og bruken ikke i strid med eierseksjonsloven, og loven åpnet for utleie

En bruksenhet i en bygård besto av en hoveddel og en separat tilleggsdel. Tilleggsdelen ble av seksjonseier innredet og utnyttet som en selvstendig bolig. Høyesterett kom til at innredningen og bruken av tilleggsdelen ikke var i strid med eierseksjonsloven, og at den rettslige rådigheten regulert i § 22 åpnet for utleie av denne delen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.