Seksjonering av næringsbygg

I et marked der svært mange foretak velger å eie sine egne kontorlokaler, melder behovet seg for å dele disse inn på en hensiktsmessig måte for å avklare eierrådigheten. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.