Rettslig rådighet over eierseksjon

Utgangspunktet er følgelig at den enkelte sameier har fri råderett over sin seksjon, som en eneeier.

Unntak eller begrensinger i den rettslige rådigheten over en seksjon, kan følge av sameiets vedtekter. En eventuell begrensning i rådigheten krever sameierens samtykke. Et eksempel på en begrensning i den rettslige rådigheten, er et krav om at erverver eller leier må være over 55 år eller at seksjonen må være tilrettelagt spesielt for eldre. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.