Seksjoneringsbegjæring?

En seksjoneringsbegjæring kan kun fremmes av den eller de personer som er registrert som hjemmelshaver til eiendommen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.