Eierskifteforsikring

En eierskifteforsikring dekker helt eller delvis ansvaret som selgeren har overfor kjøperen etter avhendingsloven. Avhendingsloven regulerer selgers rettigheter og forpliktelser ved salg av bolig i Norge.

I denne forbindelse er det særskilt viktig at man som selger sørger for å gi tilstrekkelige opplysninger ved boligsalget, herunder om tilstanden til salgsobjektet, for å unngå at det oppstår en rettslig konflikt med kjøper av boligen som følge av at det er gitt mangelfulle og/eller uriktige opplysninger.

Ved å tegne en eierskifteforsikring vil selger således kunne tegne en forsikring som dekker ansvaret overfor kjøper dersom det skulle oppstå en konflikt mellom partene i etterkant av boligsalget.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.