EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Eiendomsmegling og selge bolig selv

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

25. august 2010

Våre veier til vellykket «selge bolig selv»

1. Basispakken – pakken for deg som allerede har funnet din kjøper!  (Trykk her)

2. Veiledningspakken – pakken for deg som ikke har funnet din kjøper! (Trykk her)

Selger fikk fra 1. januar 2010 selv anledning til å annonsere fast eiendom for salg på www.finn.no, en mulighet som tidligere har vært forbeholdt eiendomsmeglere.

Selv om selger og kjøper inngår avtale uten bruk av megler, vil banken ofte kreve at partene har profesjonell bistand ved oppgjøret.

Det å kjøpe bolig er en handel du skal leve med og det er viktig med et trygt og profesjonelt oppgjør. Dette bistår vi med. Eiendomsadvokater gir deg et alternativ til tradisjonelt boligsalg. Hensikten er at du som selger gis anledning til å selge bolig selv på en rimeligere måte.

Vi besørger utstedelse av alle dokumenter; kontraktskriving, tinglysing, innfrielse av lån, avregning av kommunale avgifter/renovasjonsavgifter, oppgjør mellom kjøper og selger, samt overtakelsesforretning.

Vi besørger også boligsalgsrapport og eierskifteforsikring for både kjøper og selger.
Dersom det er ønskelig kan vi være behjelpelig med hele prosessen fra salg til oppgjør.

Våre veier til vellykket «selge bolig selv«:

Du velger selv hvor mye hjelp du trenger:

1. Basispakkenpakken for deg som allerede har funnet din kjøper!

{#Pakke 1 liten}Pakken inkluderer håndtering av oppgjøret, og overføring av eiendommen til kjøperen. Dette betyr for deg som kunde en profesjonell håndtering av de nødvendige dokumenter for en fullverdig og riktig overføring av eiendommen og kjøpesummen.

I praksis betyr dette at vi som advokater innestår ovenfor deg og din bank at eiendommen ikke skjøtes over til kjøperen før fullt oppgjør er betalt til oss. For kjøperen garanterer vi at vi ikke utbetaler oppgjøret som vedkommende har betalt før eiendommen er overført.

Det vil også bli satt opp en kvalitetssikret kontrakt mellom partene. Vi anbefaler alltid at man setter opp en kjøpekontrakt ved boligsalg.

Pakken er mest aktuell for de selgere som allerede har funnet sin kjøper og kun ønsker en profesjonell håndtering av kjøpesummen, kontrakten og de nødvendige dokumentene i forbindelse med overdragelsen.

I de sakene der kjøper eller selger har lån i bank, stiller banken ofte som vilkår at man benytter en profesjonell tredjepart til å foreta oppgjøret.

I forbindelse med oppgjøret gjøre vi følgene:

 • Tinglyser sikringsobligasjon.
 • Tinglyser skjøte/eierbevis.
 • Tinglyser eventuelle nye heftelser i forbindelse med kjøpers lån i bank.
 • Innfrir og sletter gamle heftelser.
 • Sørger for melding til evt. sameie eller borettslag om eierskifte.
 • Kvalitetssikrer kontrakten mellom partene.
Pakke 1

16 200 inkl. mva

 

2. Veiledningspakken – pakken for deg som ikke har funnet din kjøper!

Pakken for deg som er på jakt etter en kjøperI tillegg til det som fremkommer ovenfor under pakke 1 utarbeider vi et profesjonelt prospekt/salgsoppgave som blir fremstilt i 50 eksemplarer som du selv kan dele ut på visning. Om nødvendig gir vi deg rask og profesjonell veiledning pr. telefon. Vi sørger også for å legge ut eiendommen på www.finn.no med korrekt informasjon. Du velger selv om du vil ta bilder på egenhånd og sende disse til oss, eller benytte profesjonell fotograf som tilvalg gjennom oss, se nedenfor. Evt. budrunde er ikke inkludert i prisen.

 

Pakke 2

34 400 inkl. mva

 

Vi gjør oppmerksom på at utgifter til markedsføring på finn.no, offentlige avgifter og tinglysningsgebyrer kommer i tillegg til ovenfornevnte priser.

Det gjøres også oppmerksom på at sletting av kreditorutlegg på overbeheftet eiendom utføres etter ordinær timepris i tillegg til pakkeprisen i de tilfeller der det er aktuelt. (Dette gjelder selvsagt ikke for det ordinære pant som banken har i boligen, innfrielsen av dette er inkludert i pakkeprisen.)

Les også om vårt konsept selge bolig selv i Dagens Næringsliv.

 

Øvrige tjenester

I tillegg anbefaler vi tilleggstjenester som fritt kan velges fra listen nedenfor. Dersom du ikke allerede har funnet en kjøper, anbefaler vi bruk av takstmann som bør utarbeide en boligsalgsrapport. Vi tilbyr det som før var forbeholdt meglerne. Her velger du selv hva du anser for salgsfremmende for nettopp din egen bolig. Vi tilbyr blant annet:

Boligstylingca. 12 000,-
Takstmann, takst eller boligsalgsrapportca. 5 000,- / 10 000,-
Fotografca. 2 500,-
Grafisk planfremstillingca. 3 000,-
Mulighet for eierskifteforsikring(avh. av bolig verdi)
Finn.noca. 3 500,-
Flyfoto465,-
Nabolagsprofil323,-
Stikkledningskart65,-

 

Listen er ikke uttømmende, dersom det er spesielle ønsker i forhold til eiendomsinformasjon, kan vi fremskaffe langt på vei hva det måtte være etter kundens ønske.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

 • Din sak i fokus
 • Landsdekkende
 • 80 ansatte
 • 20 års erfaring
 • Spesialiserte advokater