Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Planfremstilling av boligen

Grafisk planfremstilling er et alternativ til å vedlegge de ordinære byggetegningene i salgsoppgaven.

Hvorfor trenger du en planfremstilling av boligen?

Det kan være flere grunner til at en grafisk fremstilling er å foretrekke.

Blant annet vil den grafiske designeren kunne «innrede» boligen på papiret, og på den måten lettere kunne vise kjøperne hvilket potensial som ligger i eiendommen.

Planfremstilling som et grafisk alternativ

I enkelte tilfeller har man kanskje ikke de originale tegningene fra den gangen boligen ble bygget, og dersom man ønsker å vise planløsningen, fremstår da en grafisk planfremstilling som det beste alternativ.

Grafisk planfremstilling er ingen nødvendighet ved boligsalget, og er på ingen måte påkrevd, men har likevel etter hvert blitt mer og mer vanlig fordi det gir en god oversikt over de ulike etasjer og boligen som helhet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.