EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Forsinkelse fra håndverker?

Ved forsinket levering av arbeider fra en håndverker, gjelder den samme reklamasjonsfristen som ved mangelfullt utført arbeid.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

22. februar 2019

Dette innebærer at man må reklamere på forsinkelsen innen rimelig tid etter at forsinkelsen har oppstått.

Gjennom hus- eller innboforsikringen vil man kunne få dekket det vesentlige av utgifter til juridisk bistand i slike saker.

Les mer her: http://www.eiendomsadvokater.no/feil-og-mangel/feil-av-handverker/

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater