Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Forsinkelse fra håndverker?

Ved forsinket levering av arbeider fra en håndverker, gjelder den samme reklamasjonsfristen som ved mangelfullt utført arbeid.

Dette innebærer at man må reklamere på forsinkelsen innen rimelig tid etter at forsinkelsen har oppstått.

Gjennom hus- eller innboforsikringen vil man kunne få dekket det vesentlige av utgifter til juridisk bistand i slike saker.

Les mer her: https://www.eiendomsadvokater.no/handverkertvister/

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.