Eiendomsadvokater.no

En del av Codex Advokat

Eiendomsadvokater.no

En del av Codex Advokat

Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Innsyn i byggesak?

Det er ikke uvanlig at regelverket anvendes feilaktig enten av bygningsmyndighetene eller tiltakshaverne. Dette være seg i form av saksbehandlingsfeil, feil forståelse av regelverket eller feilaktige opplysninger i søknader.

Samtlige feil vil kunne føre til at det fattes vedtak som får uheldige konsekvenser. I de aller fleste byggesaker foreligger det alminnelig innsynsrett for alle, hvilket gjør at det er mulig å vurdere lovligheten av saksbehandlingen ved å følge en byggesak fra start til slutt hva gjelder selve byggesøknaden, nabovarsler, klager mv.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.