Eiendomsadvokater.no

En del av Codex Advokat

Eiendomsadvokater.no

En del av Codex Advokat

Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Bistand ved veirett?

Det rettslige grunnlaget for etablering av en veirett vil ofte være en frivillig avtale inngått mellom grunneier og innehaveren av veiretten.

Eieren av en eiendom vil for eksempel mangle tilstrekkelig adkomst til sin eiendom, noe som blir avhjulpet ved at naboen gir vedkommende en veirett over sin eiendom. Slike veiretter vil ofte være positive servitutter, det vil si en tinglyst rett som hviler på eiendommen som en heftelse.

Veiretten vil bestå ved overdragelse av eiendommen.

Les mer om veirett her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.