Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Svar, forbruker - Rørkjøp

Spørsmål 1

Rørleggeren blir ikke ferdig med badet til avtalt tid og forbrukeren vil ha prisavslag for ulempen.

Har han rett på prisavslag?

Svar:

Her må det skilles mellom nytt bad på en eksisterende bolig eller bygging av badet på en ny bolig.

Dersom det er nytt bad på en eksisterende bolig vil forbrukeren ikke har rett på dagmulkt eller prisavslag med mindre han kan dokumentere økonomisk tap i form av økonomiske utlegg/kvitteringer.  Ulemper familien har hatt eller den tiden det har medført for forbrukeren er ikke tap som kan erstattes. Dersom forbrukeren har måttet ta fri fra jobben har han bare krav på erstatning dersom forbrukeren kan vise at han har fått trekk i lønnen. Dette arbeidet går etter håndverkerloven hvor det ikke er regler om dagmulkt.

Gjelder det bygging av bad på en ny bolig vil rørleggeren ha dette som en underentreprise for en byggmester eller en entreprenør/utbygger. Da er det en proff-kontrakt hvor det vanligvis benyttes en NS-kontrakt. Da er det vanlig dagmulkt ved forsinkelse.

Tilsvarende dersom det er en selvbygger som engasjerer en rørlegger for å etablere et bad. Da er det også dagmulkt fordi det følger av bustadoppføringslova.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.