Tvangsoppløsning av sameie?

Dersom sameierne ikke klarer å bli enige om en pris for å løse ut den sameieren som ønsker å tre ut av sameiet, eventuelt at ingen av de øvrige sameierne har økonomisk mulighet til å kjøpe ut sameieren som ønsker å tre ut av sameiet, kan eiendommen kreves solgt etter reglene for tvangssalg.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.