Vannskader i borettslag?

Et krav som følge av vannskader i et borettslag kan enten rettes mot selger av andelen, eller mot borettslaget dersom vannskaden skyldes manglende vedlikehold fra borettslagets side.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.