Viktige prinsippavgjørelser om tomtefeste

En kilde til konflikt mellom tomtefestere og grunneiere har vært tomtefesters mulighet til å fortsette å feste tomten "på samme vilkår som før" (jfr. tomtefestelovens § 33), også etter at den avtalte festetid er over.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.