Vilkår for å fradele tomt?

En av forutsetningene for å fradele en tom fra en eksisterende eiendom, er at fradelingen godkjennes av den aktuelle kommunen der eiendommen ligger.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Mer om Fradeling av tomt

Bli kjent med våre advokater: