Salg av overbeheftet eiendom

Design uten navn 2022 02 21 T153501 211

Hva er det viktig å tenke på ved salg av overbeheftet eiendom?

21/02/2022

Hva betyr overbeheftet eiendom?

Overbeheftet eiendom betyr at eiendommens pengeheftelser overstiger markedsverdien på eiendommen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til salg av overbeheftet eiendom.

Boligsalg og lån

I den senere tid har boligprisene steget jevnt. Ved salg av eiendom innfris lån som er knyttet til tinglyste pengeheftelser på eiendommen, og nettoprovenyet utbetales til selger. Så lenge salgssummen fullt ut dekker lån som er knyttet til tinglyst pant, og selger får utbetalt nettoprovenyet, er eiendommen ikke overbeheftet.

Så lenge boligprisene er i vekst, vil salgssummen ved et eiendomssalg i de fleste tilfeller dekke frivillige pengeheftelser på eiendommen.

Dersom vi i fremtiden får en annen utvikling i boligprisene, det vil si at markedsverdien på eiendommer reduseres, kan man oppleve at mange eiendommer er overbeheftet ved salg.

Hvis en eiendom er overbeheftet ved salg, er man avhengig av at selgers bank/kreditor samtykker til salget dersom salgssummen ikke gir full dekning for lån. Banken vil for egen del vurdere hvorvidt eiendommen selges for markedsverdi, og vil kunne nekte at salg gjennomføres.

Kjøper vil kreve heftelsesfritt skjøte.

Dersom selgers kreditorer ikke sletter pant, vil man ikke kunne gi kjøper et heftelsesfritt skjøte.

Frivillig salg

Profesjonelle pantekreditorer vil i de fleste tilfeller samtykke til at det gjennomføres et ordinært frivillig salg. Et frivillig salg vil i de fleste tilfeller gi en bedre avkastning på pantesikkerheten enn ved et tvangssalg. Andre aktører/kreditorer kan sette salget i fare ved at det ikke gis samtykke til salg, såkalt pantefrafall.

Dersom en kreditor ikke samtykker til et frivillig salg av en eiendom, vil dette ikke være mulig å gjennomføre. Ønsker selger fortsatt å gjennomføre salget, må han dermed sørge for at krav knyttet til en panteheftelse innfris, eventuelt se på muligheten for at kreditor kan gis annen sikkerhet.

Utbetalte krav

Hvis eier av en eiendom har ubetalte krav, kan kreditor begjære utlegg i eiendommen for å sikre sitt krav. Dette kan medføre at eiendommen blir overbeheftet. Ved et salg vil kreditor få sitt krav dekket dersom heftelsen/kravet ligger innenfor salgssummen for eiendommen. Har eier store utlegg eller flere utlegg på eiendommen, kan utleggene samlet overstige eiendommens markedsverdi, og eiendommen er således overbeheftet.

Overbeheftet eiendom og tinglyste utlegg

Overbeheftet eiendom som skyldes tinglyste utlegg kan skje uavhengig av hvilket eiendomsmarked vi har, det vil si om prisutviklingen er stigende eller avtagende. Det er på samme måte som ved frivillige pant, opp til den enkelte kreditor å ta stilling til hvorvidt samtykke til salg gis dersom salgssummen ikke fullt ut dekker krav knyttet til det tinglyste utlegget. Det er således av betydning at det etableres et godt samarbeid mellom selger og kreditor, alternativt mellom en mellommann og kreditor.

Dersom salg skjer privat, anbefales det uansett å benytte en profesjonell mellommann.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi opererer som din mellommann, og bistår deg med rådgivning knyttet til heftelsene og sikrer en trygg eiendomshandel for begge partene.

Bli kjent med våre advokater i dag

Irene

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater