Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Salg av overbeheftet eiendom

Overbeheftet eiendom betyr at eiendommens pengeheftelser overstiger markedsverdien på eiendommen.

I den senere tid har boligprisene steget jevnt. Ved salg av eiendom innfris lån som er knyttet til tinglyste pengeheftelser på eiendommen, og nettoprovenyet utbetales til selger. Så lenge salgssummen fullt ut dekker lån som er knyttet til tinglyst pant, og selger får utbetalt nettoprovenyet, er eiendommen ikke overbeheftet. Så lenge boligprisene er i vekst, vil salgssummen ved et eiendomssalg i de fleste tilfeller dekke frivillige pengeheftelser på eiendommen.

Dersom vi i fremtiden får en annen utvikling i boligprisene, det vil si at markedsverdien på eiendommer reduseres, kan man oppleve at mange eiendommer er overbeheftet ved salg. Hvis en eiendom er overbeheftet ved salg, er man avhengig av at selgers bank/kreditor samtykker til salget dersom salgssummen ikke gir full dekning for lån. Banken vil for egen del vurdere hvorvidt eiendommen selges for markedsverdi, og vil kunne nekte at salg gjennomføres. Kjøper vil kreve heftelsesfritt skjøte. Dersom selgers kreditorer ikke sletter pant, vil man ikke kunne gi kjøper et heftelsesfritt skjøte.

Profesjonelle pantekreditorer vil i de fleste tilfeller samtykke til at det gjennomføres et ordinært frivillig salg. Et frivillig salg vil i de fleste tilfeller gi en bedre avkastning på pantesikkerheten enn ved et tvangssalg. Andre aktører/kreditorer kan sette salget i fare ved at det ikke gis samtykke til salg, såkalt pantefrafall.  

Dersom en kreditor ikke samtykker til et frivillig salg av en eiendom, vil dette ikke være mulig å gjennomføre. Ønsker selger fortsatt å gjennomføre salget, må han dermed sørge for at krav knyttet til en panteheftelse innfris, eventuelt se på muligheten for at kreditor kan gis annen sikkerhet.

Hvis eier av en eiendom har ubetalte krav, kan kreditor begjære utlegg i eiendommen for å sikre sitt krav. Dette kan medføre at eiendommen blir overbeheftet. Ved et salg vil kreditor få sitt krav dekket dersom heftelsen/kravet ligger innenfor salgssummen for eiendommen. Har eier store utlegg eller flere utlegg på eiendommen, kan utleggene samlet overstige eiendommens markedsverdi, og eiendommen er således overbeheftet.

Overbeheftet eiendom som skyldes tinglyste utlegg kan skje uavhengig av hvilket eiendomsmarked vi har, det vil si om prisutviklingen er stigende eller avtagende. Det er på samme måte som ved frivillige pant, opp til den enkelte kreditor å ta stilling til hvorvidt samtykke til salg gis dersom salgssummen ikke fullt ut dekker krav knyttet til det tinglyste utlegget. Det er således av betydning at det etableres et godt samarbeid mellom selger og kreditor, alternativt mellom en mellommann og kreditor. Dersom salg skjer privat, anbefales det uansett å benytte en profesjonell mellommann som kan bistå med rådgivning knyttet til heftelsene og på den måten bidra til å sikre en trygg eiendomshandel for begge parter.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.