• Hovedside

Spørsmål om eiendomsrett? Snakk med våre eiendomsadvokater.

Vi har et sterkt kompetansemiljø innenfor alle fast eiendoms rettsdisipliner. Vi samarbeider tett med våre klienter og oppnår gode løsninger og resultater i krevende saker.

Eiendomsadvokater no small picture

Mer om Codex Advokat

Mer om våre tjenester:

En dame holder plantegninger som er rullet sammen
Feil og mangler
Ved salg av en bolig skjer i utgangspunktet en risikooverføring fra selger til kjøper. Likevel vil ofte selger av boligen være ansvarlig for feil og mangler. Vi hjelper deg med å få oversikt over dine rettigheter ved feil og mangler.
Les mer
En dame vedlikeholder planten sin. Foto
Selge bolig selv
Selve eiendomsoppgjøret bør håndteres av en profesjonell part. Vi bistår deg med utarbeidelse av kjøpekontrakt og gjennomføring av selve eiendomsoppgjøret, raskt, effektivt og rimelig.
Les mer
To mennesker flytter esker
Eierformer
Skal du kjøpe bolig? Det finnes flere former for eierskap som for eksempel eierseksjon, andelsleilighet, aksjeleilighet, sameie eller festetomt. Vi forklarer deg forskjellen slik at du kan ta en trygg beslutning.
Les mer
Eiendom forsikringsrett
Forsikringsrett
Dersom man skulle være så uheldig å få boligen utsatt for skade, kan det dukke opp flere problemstillinger knyttet til forsikringen. Våre advokater bistår deg i dialogen med forsikringsselskapet.
Les mer
En mann monterer møbler
Håndverkertvister
Selv om man har engasjert angivelig dyktige håndverkere til å renovere eiendommen sin, er det ikke alltid at resultatet blir som forventet. Våre advokater hjelper deg blant annet med å kartlegge om det foreligger et kontraktsbrudd i din situasjon.
Les mer
En plantegning
Seksjonering
Som hovedregel vil oppdelingen av en eiendom i mindre enheter gjennom en seksjonering, føre til en betydelig verdiøkning for den enkelte leilighet. Vi bistår deg med hele seksjoneringsprosessen og undersøke om vilkår for seksjonering er oppfylt.
Les mer
Eiendom plan bygningsrett
Plan- og bygningsrett
Regelverket innenfor plan- og bygningsretten er stort og til dels komplisert og uoversiktlig, hvilket kan by på betydelige utfordringer. Advokatene våre hjelper deg med å håndtere hindringene på best mulig måte.
Les mer
Topp Banner 800x391 last ned i jpg 15
Brannskade
For å sikre et korrekt erstatningsoppgjør, er det viktig å ha inngående kunnskap om brannskadehåndteringen hos de ulike forsikringsselskapene. Våre advokater har lang erfaring med å håndtere forsikringsselskaper, og vi har alltid dine beste interesser i fokus.
Les mer
Eiendomsadvokater husleie 1
Husleierett
Leietaker har et forholdsvis sterkt vern etter loven, som inneholder en rekke bestemmelser som er ufravikelige, det vil si at de gjelder uavhengig av hva utleier og leietaker har avtalt i husleieavtalen. Vi bistår deg gjennom hele prosessen, slik at du får en bekymring mindre.
Les mer
En bygning med store vinduer. Foto
Næringsleie
Inngåelse av leieforhold mellom næringsdrivende kan by på utfordringer for både utleier og leietaker. Vi står klar til å bistå deg med en vurdering og tilpasning av leieavtalen for ditt leieforhold, reforhandling og avvikling av eksisterende leieavtaler, samt eventuelle tvister som måtte oppstå i løpet av leieforholdet.
Les mer
Eiendom naeringseiendom
Næringseiendom
Skal du selge en næringseiendom, vurderer eller har inngitt et forpliktende bud på en næringseiendom? Vårt team har lang erfaring med eiendom, og kan rådgi deg i de mange fasene ved kjøp og salg av næringseiendom.
Les mer
Fugleperspektiv av en bilvei. Foto
Ekspropriasjon
Ofte er du som utsettes for ekspropriasjon er på ukjent mark. Våre advokater hjelper deg med å få en oversikt over prosessen, dine rettigheter og gir deg råd til hvordan å opptre.
Les mer
Eiendom tomtefeste
Tomtefeste
Mange av bestemmelsene om innløsning, forlengelse av festetavtalen og regulering/oppjustering av festeavgiften endret seg siden 2007. Dette har ført til et stort antall tvister. Vi bistår deg i din situasjon.
Les mer
Eiednom hevd
Hevd
Hevd er en måte å erverve/miste tinglige rettigheter på. Ervervet skjer ekstinktivt og innebærer at rettigheten til Kari blir utslettet (ekstingvert), samtidig som Ola får rettigheten som Kari tidligere hadde. Våre advokater vurderer om vilkårene for hevd er oppfylt.
Les mer
To øde hytter i flott natur
Nabotvister
Plages du av bråk fra naboen? Muligheten til å gjøre hva man vil på egen eiendom er i dag begrenset av det hensynet man må ta til naboene. Vi vurderer om tålegrensen er overskredet i din konkrete sak og går i dialog med din nabo for å finne en løsning.
Les mer
Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater