Eiendomsadvokater: Våre advokater hjelper deg!

Eiendomsadvokater.no er en viktig internettportal for alle som har befatning med fast eiendom, enten det er i profesjonell eller privat sammenheng. Eiendomsadvokater.no har fokus på praktiske problemstillinger, og er et nyttig hjelpemiddel for alle som har juridiske spørsmål om eiendom.

Våre advokater hjelper deg med din boligsak

{#Arealavvik 240x177}

Våre eiendomsadvokater innehar spesielt god kompetanse knyttet til spørsmålene rundt feil og mangler på eiendom. Vi har lang prosesserfaring innen dette feltet, og har gjennom en årrekke representert private kjøpere og selgere av alle typer eiendom.

Det er ikke alltid lett for en privat part å få oversikt over hvilke rettigheter og frister som gjelder i forbindelse med en feil- eller mangelsak. Det er derfor av sentral betydning for den videre gangen i saken at du raskt kommer i kontakt med en seriøs advokat som kan ivareta dine interesser.

Selv om du ikke har en konkret mangelsak, men har spørsmål om eiendomsjuss generelt eller ønsker konkret rådgivning i forbindelse med eiendomsskatt, offentlige pålegg, veiretter, avslag på søknader eller annet, er du naturligvis velkommen til å ta kontakt!

Ditt forsikringsselskap betaler for juridisk bistand

Ta kontakt for en samtale på telefon 02469 eller send oss en e-post. Husk at de fleste innboforsikringer har en rettshjelpsdekning, som dekker det meste av utgiftene til advokat. Vi står for kontakten med forsikringsselskapet og undersøker om din forsikring har rettshjelpsdekning.

Valg av takstmann kan være avgjørende

I forbindelse med vurderingen av den feil eller mangel du mener har oppstått, er det ofte av helt avgjørende betydning at du kommer i kontakt med en dyktig takstmann. Vedkommende skal vurdere skaden og gjennom dette bidra til å ivareta dine interesser på en sikker og fornuftig måte.

Vi kjenner markedet godt, og kan anbefale takstmenn som er rutinerte og seriøse. Dersom saken skulle havne i retten er det viktig at man har benyttet en dyktig fagmann til å vurdere skaden. Vedkommende spiller en viktig rolle i forhold til den faglige vurderingen som retten må basere seg på.

Seminaroversikt

Helge Tryti er advokat og partner i Codex Advokat Oslo AS og en profilert advokat innenfor entrepriserett. Han har de siste år holdt et økende antall seminarer for aktører innenfor entreprisefeltet som har blitt svært godt mottatt i markedet.

Se her for nærmere informasjon om kurs og tidspunkt.

”Prosjektlederens håndbok for Norsk Standards kontrakter og kontrakter med forbruker(2017)”

Advokat Helge A. Tryti  har gitt ut boken ”Prosjektlederens håndbok for NS-kontrakter”. Målgruppen for boken er byggherrer, entreprenører og prosjektledere som har ansvar for å gjennomføre byggeprosjekter. Det er solgt i flere tusen eksemplarer, er pensum på flere høyskoler.  

Les mer om "Prosjektlederens håndbok for Norsk Standards kontrakter og kontrakter med forbruker"(2017)"

Boken skal være en håndbok som kan gi veiledning i praktiske situasjoner, og vil være et uvurderlig verktøy som alle aktører som arbeider med praktiske problemstillinger innenfor entrepriseretten bør skaffe seg.

Les mer om boken her.