Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Forbrukerentreprise

Det er mer enn 1,44 millioner boligbygninger i Norge, 1,2 millioner av dem er eneboliger. Hvert år fornyes og utvides denne boligmassen. Regningen er det forbrukerne som betaler.

NS-kontrakter:
Last ned skjema

Her kan du laste ned skjemaene knyttet til NS-kontrakter helt gratis. Her finner du endringsmeldinger, skjema for konsekvens av endringer, og skjema for meddelelse om at et varsel eller en innsigelse er innkommet for seint.

Det vil i tillegg bli lagt ut sjekklister for prosedyrer etter den enkelte kontrakt for å holde kontroll på at prosedyrer for det enkelte prosjekt ikke vil bli uteglemt.

Skjemaene er utarbeidet for følgende kontrakter:

  • NS 8405 og NS 8415
  • NS 8406 og NS 85416
  • NS 8407 og NS 8417

skjema til Prosjektlederens håndbok

 

Når privatpersoner inngår avtale med profesjonelle håndverkere/entreprenører om bygging, vedlikehold, riving etc. av fast eiendom, snakker vi om forbrukerentrepriser eller forbruker-entreprisekontrakter.

Felles for forbrukerentreprisene er at ulike forbrukerlover nå beskytter forbrukeren mot kontraktsvilkår som er spesielt ufordelaktig for forbrukeren. Vi snakker her om Bustadsoppføringlova, Håndverkertjenesteloven og Forbrukerkjøploven.

Om avtalen knytter seg til private boliger, fritidseiendommer, hytter, garasjer, andre private bygninger og privat eiendom spiller ingen avgjørende rolle.

Kontraktsvilkår mellom partene

Forbrukere har generelt lite kunnskap om hvordan byggearbeidene bør utføres og hvilke kontraktsvilkår det er viktig å avtale. Håndverkerne er den «profesjonelle part» og plikter å veilede forbrukerne.

Dessverre ser vi for ofte at dette ikke skjer, og kontraktene som inngås blir ofte for dårlige til å ivareta partenes interesser og behov.

Forbrukerlovene gjør kontraktsinngåelsen mindre risikabel for forbrukerne, men det er fremdeles en rekke viktige kontraktsvilkår partene må avtale og få på plass for å sikre at byggeprosjektet skal bli vellykket.

Dette er typisk hva entreprenøren eller håndverkeren skal utføre, når og hvor det skal utføres og hvor mye og til hvilken tid forbrukeren skal betale. Vilkår som dessverre ofte blir utelatt er rett til dagmulkt og sikkerhet for oppfyllelse av kontrakten.

Faglig veiledning

Håndverkere og entreprenører skal etter loven utføre sine arbeider på en fagmessig god måte. Dette gjelder uansett hva partene har avtalt. De skal  som den profesjonelle part veilede forbrukeren og tidvis fraråde forbrukeren løsninger og arbeid forbrukeren ikke er tjent med å få utført. Dessverre ser vi at forbrukere ikke blir veiledet godt nok og at skuffelse over resultatet fort utvikler seg til tvist om oppgjøret.

Fagmessig utførelse er spesielt viktig når arbeidene har kontaktflate mot fuktighet. I vårt nordiske klima vil dårlig utført arbeid fort føre til lekkasjer, fukt, råte, sopp og mugg skader. Dette vil igjen kunne skape problemer i form av astma og allergier.

Balanserte avtaler og standardkontrakter

Den beste garanti for et vellykket byggeprosjekt er balanserte avtaler hvor begge parter føler sine interesser ivaretatt. Vi advokater kan hjelpe både forbrukere og håndverkere/entreprenører.

Vi ser det som vår oppgave å sette opp gode kontrakter som ivaretar partenes interesser på en balansert måte, som bidrar til smidighet og lav risiko for tvister.

Det finnes i dag tilgjengelig flere standard kontraktsformular for forbrukerentrepriser, men det er viktig å velge riktig formular. Er du i tvil om hvordan ditt byggeprosjekt bør håndteres bør du søke kvalifisert bistand.

Eiendomsadvokatene i Codex har erfaring med bygge- og anleggskontrakter og bistår både forbrukere og håndverkere gjennom hele byggeprosjekter. Vi tilbyr generelle og spesialtilpassede kurs innen de fleste områder relatert til bygge- og anleggskontrakter.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Gratis konsultasjon ved forsikringsdekning
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.