Ekspropriasjon

Det vil ofte være slik at det råder en stor usikkerhet fra de første signaler om mulig ekspropriasjon. Det kan da være lurt å få en viss oversikt over prosessen, rettigheter og råd til hvordan å opptre. Den som ønsker å ekspropriere vil normalt være en profesjonell part som har erfaring også fra tidligere tilsvarende saker, men den som utsettes for trussel om ekspropriasjon er på ukjent mark.
Den som utsettes for ekspropriasjon har rett til å få dekket alle nødvendige kostnader til advokatbistand. Det kan derfor være smart å skaffe seg kompetent bistand tidlig i prosessen.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater