Bankgaranti i entreprisekontrakter

Å avtale at garanti skal stilles gir dobbel trygghet. Det gir sikkerhet for at det finnes penger selv om motparten går konkurs (manglende evne til å betale), og kan motparten stille garanti betyr det at garantisten, dvs. banken eller finansinstitusjonen har tro på selskapet, noe som i seg selv er betryggende.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.