Brannskade

Hvis huset eller hytta brenner kan forsikringsoppgjøret bli vanskelig og langvarig.

Først skal politiet rutinemessig avdekke brannårsaken. Forsikringsselskapet aksepterer som hovedregel politiets konklusjoner. Deretter skal det utarbeides innbolister over alt som ble skadet eller ødelagt etter brannen. Til slutt skal bygningen renoveres eller gjenoppbygges. Selv om dette fremstår som relativt "rett frem", opplever flere av våre klienter seg "motarbeidet" av sitt eget forsikringsselskap.

I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på noen utvalgte og viktige emner av betydning for ditt forsikringsoppgjør.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater