Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Om eiendomsadvokater.no

Eiendomsadvokater.no er en del av Codex Advokat Oslo. Codex er et spesialisert advokatfirma med kontorer både i Oslo, Trondheim og Tromsø. Våre advokater har lang erfaring innen eiendomsrett og bistår private og næringsdrivende både nasjonalt og internasjonalt.

Codex Advokat er i tillegg til å være en del av det internasjonale advokatnettverket IAG, også medlem av INTA (International Trademark Association) og kan tilby juridisk bistand både i Europa, USA og Asia.

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til:

 • feil eller mangler ved boligkjøp
 • plan- og bygningssaker
 • arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter
 • seksjonering og reseksjonering
 • fradeling av tomt
 • tomtefeste
 • selge bolig selv

Vi har etablert en egen oppgjørsavdeling som ledes av statsautorisert eiendomsmegler som bistår dersom du ønsker å selge bolig eller hytte enten på det åpne markedet eller gjennom generasjonsskifte, arv, gave eller salg innad i familie.

Bilder fra våre lokaler i Oslo:

Våre andre fagområder:

Personskade

Arbeidsrett

IPR / Media

Skatt / Avgift

Familie

Entreprise

Familie og arv

Våre familierettsadvokater bistår med:

 • skilsmisse og samlivsbrudd
 • deling ved skilsmisse
 • skilsmisseoppgjør
 • skifteoppgjør
 • barnefordeling
 • samboeravtale
 • ektepakt
 • særeieavtaler

I forhold til arv bistår vi ved:

 • dødsboskifte
 • generasjonsskifte
 • arveoppgjør
 • testament

Besøk oss på familierettsadvokater.no.

Arbeidsrett

Våre arbeidsrettsadvokater bistår deg ved:

 • oppsigelse
 • avskjed
 • ansettelse, arbeidskontrakt
 • virksomhetsoverdragelse
 • omstrukturering
 • arbeidsleie
 • varsling, intern granskning
 • permittering

Vi bistår ledere ved forhandling av arbeidsavtaler og incentivløsninger.

Besøk oss på arbeidsrettsadvokater.no.

Skatt

Våre skatteadvokater bistår bl.a. med:

 • skatterådgivning
 • bokettersyn
 • klagesaker
 • selvangivelser
 • arbeide i utlandet
 • flytte utenlands
 • inntekt eller formue i utlandet
 • skatteamnesti / frivillig retting

Besøk oss på transaksjonsadvokater.no.

Personskade

Vi har Norges største personskadeavdeling og vi hjelper deg med å få det erstatningsoppgjør du har krav på.

Våre personskadadvokater bistår vi ved:

 • yrkesskade
 • trafikkskade
 • arbeidsulykke
 • pasientskade

Besøk oss på personskadeadvokater.no.

IPR / rettigheter

Våre rettighetsadvokater bistår med sikring-, registrering-, tvister- og avtaler i forhold til:

 • varemerker
 • patenter
 • domener
 • opphavsrett
 • forretningshemmeligheter / knowhow
 • it-kontrakter og produktetterlikningsaker

Besøk oss på rettighetsadvokater.no.

Entreprise

Codex Advokat har egen entrepriseavdeling som bistår offentlige- og private aktører i forhold til:

 • entreprisekontrakter
 • entreprisetvister

Avdelingen holder løpende entreprisekurs for entreprenører, utbyggere og offentlige aktører.

Viktige skjemaer og sjekklister for nedlastning for entreprenører finnes her.

Besøk oss på entrepriserettsadvokater.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.