Avhendingsloven

Kjøp og salg av ferdigoppførte faste eiendommer reguleres av lov om avhending av fast eigedom av 3. juli 1992 nr. 93, bedre kjent som avhendingsloven. Loven gjelder ikke avtaler mellom en entreprenør og en forbruker om oppføring av en ny eiendom til privat bruk, slike avtaler reguleres av lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. av 13. juni 1997 nr. 43, bustadoppføringsloven

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Mer om

Bli kjent med våre advokater: