Forsikringsrett

De fleste har forsikret boligen sin. Dersom man skulle være så uheldig å få boligen utsatt for skade, er det imidlertid flere problemstillinger som kan oppstå selv om man har tegnet forsikring.

Typiske spørsmål som oppstår i forbindelse med et forsikringsoppgjør, er omfanget av forsikringsdekningen, verdsettelse av forsikringsobjektet og valg av oppgjørsform. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.