Lover

Vi har utarbeidet artikler over relevante lover for eiendomsrett.

På disse sidene finner man en oversikt over de viktigste lovene som for eksempel avhendingsloven, bustadoppføringsloven, husleieloven og håndverkertjenesteloven. Hovedsidene vil igjen lenke til andre artikler som gir mer dybdeinformasjon om de mest relevante paragrafer.

Avhendingsloven

Bustadoppføringsloven

Husleieloven

Håndverkertjenesteloven