Lover

Vi har utarbeidet artikler over relevante lover for eiendomsrett.

På disse sidene finner man en oversikt over de viktigste lovene som for eksempel avhendingsloven, bustadoppføringsloven, husleieloven og håndverkertjenesteloven. Hovedsidene vil igjen lenke til andre artikler som gir mer dybdeinformasjon om de mest relevante paragrafer.

Avhendingsloven

Bustadoppføringsloven

Husleieloven

Håndverkertjenesteloven

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater