Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Næringseiendom

Enten du skal selge en næringseiendom, vurderer eller har inngitt et forpliktende bud på en næringseiendom, kan vårt eiendomstransaksjonsteam bistå deg med den forestående prosessen. Vårt team har lang erfaring med eiendom, og kan rådgi deg i de mange fasene ved kjøp og salg av næringseiendom.

Budprosessen

Den innledende fasen med bud og budaksepter definerer spillereglene for hele transaksjonen. Det er viktig at selger klart definerer vilkårene for salg av næringseiendommen, og at kjøper tar de forbehold som er nødvendige. Kanskje skal eiendommen selges «as is», har kjøper behov for finansieringsforbehold eller andre økonomiske premisser, og ikke minst må det settes definerte frister for gjennomgang av eiendom, og eventuelt eiendomsselskapet, plan for forhandling av kjøpekontrakt samt frist for overtakelse.

Due dilligence

Dersom man skal kjøpe næringseiendom, er det viktig å gjøre et godt forarbeid og undersøke om kjøpsobjektet er slik det presenteres. En god due dilligence kan være avgjørende for både prisen og det videre eierskapet. Forhold som ikke er påpekt innen kontraktssignering vil man som regel ikke kunne gjøre gjeldende senere. Også selger kan oppleve en egenverdi av en grundig gjennom eiendommen og eventuelt eiendomsselskapet.

Kjøpekontrakt

Kjøpekontrakt for en næringseiendom inngås som regel mellom to profesjonelle parter. Det er utviklet en rekke standardkontrakter som ivaretar de behov som partene normalt har, med variasjoner for rene eiendomssalg, salg av eiendomsselskap, salg av bygg under oppføring såkalt salg på forward mv. Vi anbefaler bruk av disse standardkontraktene, som gir et balansert utgangspunkt og forutberegnelighet for forhandlinger.

Oppgjør og overtakelse

Overtakelse av næringseiendommer innebærer at kjøper som regel skal tre inn i et løpende forretningsforhold, og overta utleierposisjon i et/flere leieforhold, og gjerne også tre inn i selskapsposisjoner. Det er mange forhold som må på plass i forbindelse med selve overtakelsen.

Vår eiendomsavdeling har lang erfaring med næringseiendomstransaksjoner.

Relaterte artikler

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.