Seksjonering

Boligmarkedet forandrer seg stadig og seksjonering av eiendom har blitt vanligere. Større eneboliger og bygninger deles opp i mindre enheter og selges ut stykkevis som leiligheter. I tillegg blir det stadig mer vanlig å gjøre om eiendommer som er i sameie mellom eierne, for eksempel en tomannsbolig, til et eierseksjonssameie.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.