Eiendomsadvokater.no

En del av Codex Advokat

Eiendomsadvokater.no

En del av Codex Advokat

Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Selge bolig selv

Siden 2010 har privatpersoner hatt anledning til å annonsere sin eiendom for salg på www.finn.no, en mulighet som tidligere har vært forbeholdt eiendomsmeglere.

Muligheten til å annonsere, innebærer at selger selv kan stå for salget av sin egen eiendom, uten å måtte gå veien om en eiendomsmegler. Dermed unngår selger å måtte betale eiendomsmeglers salær, hvilket for mange anses som en stor kostnad knyttet til et eiendomssalg. Det er imidlertid viktig å være klar over de ulike elementene som inngår i et eiendomssalg, slik at eiendomssalget gjennomføres på en like sikker måte som ved å bruke en eiendomsmegler. I motsatt fall vil besparelsen knyttet til ikke å benytte seg av en eiendomsmegler, fort kunne slå tilbake på selger.

I tillegg til å innhente en verdi- og lånetakst, eventuelt en boligsalgsrapport, samt andre relevante opplysninger og dokumenter knyttet til eiendommen, må selger sørge for å ta bilder av eiendommen, utarbeide salgsprospekt og annonse, samt å avholde visninger. Etter at bud er akseptert, må det utarbeides kjøpekontrakt, gjennomføres en overtakelsesforretning og foretas et eiendomsoppgjør.

Ettersom salg av eiendom innebærer overføring av store verdier mellom selger og kjøper, anbefales det selger lar seg bistå av en eiendomsmegler eller en advokat til å utarbeide kjøpekontrakten og foreta eiendomsoppgjøret. Dersom kjøper skal lånefinansiere kjøpesummen helt eller delvis, krever banken at eiendomsoppgjøret foretas gjennom en eiendomsmegler eller en advokat. Forsikringsselskap som tilbyr eierskifteforsikring /boligselgerforsikring til selger, selger kun eierskifteforsikringer gjennom eiendomsmeglere og advokater som på forhånd har inngått avtale om å formidle deres eierskifteforsikring. I de aller fleste tilfeller, vil det således ikke være mulig å unngå helt å benytte seg av eiendomsmegler eller en advokat ved et eiendomssalg.

At selger bistås av en eiendomsmegler eller en advokat ved eiendomsoppgjøret, gir også trygghet for begge parter i eiendomshandelen ettersom ingen av partene vil bli utsatt for en økonomisk risiko ved selve pengeoverføringen når en mellommann benyttes.

Ved gjennomføringen av eiendomsoppgjøret besørger mellommannen følgende:

  • Mottar kjøpesummen og omkostningene fra kjøper.
  • Innestår overfor kjøpers bank at banken oppnår forutsatt prioritet.
  • Kontrollerer overtakelseserklæringen.
  • Besørger tinglysing av dokumenter, herunder skjøte og pantedokument.
  • Innfrir lån knyttet til eiendommen.
  • Innfrir eventuell mellomfinansiering.
  • Sjekker at krav knyttet til eiendommens legalpant, felleskostnader, kommunale avgifter og eventuell festeavgift er à jour.
  • Foretar pro & contra oppgjør mellom partene.
  • Sørger for renteberegning til selger og kjøper.
  • Utbetaler nettoprovenyet til selger.

Codex Advokat Oslo AS kan bistå med utarbeidelse av kjøpekontrakt og gjennomføring av eiendomsoppgjør etter at selger har foretatt et privat salg av en eiendom. Vi besørger en trygg og sikker avslutning på eiendomshandelen for begge parter. Vi kan bistå raskt og effektivt, og vi er landsdekkende. Vi har stilt påkrevd sikkerhet, og innehar nødvendig tillatelse fra Finanstilsynet.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i eiendomsmegling og eiendomsoppgjør. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

 

Basispakken

– du finner kjøper selv. Vi sikrer en fullverdig og korrekt overføring av eiendommen og kjøpesummen. Basispakken har en fast pris på kr. 16.200,- inkl. mva.

Redusert meglerpakke

– vi gjennomfører et ordinært megleroppdrag bortsett fra visning som selger avholder selv. Redusert meglerpakke har en fast pris på kr. 45.000,- inkl. mva.

Meglerpakken

– vi utfører et ordinært megleroppdrag og kvalitetssikrer alle ledd i salgsprosessen. Meglerpakken har en fast pris på kr. 60.000,- inkl. mva.

Vi hjelper til med:

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.