Prosedyre og tvisteløsning

Våre advokater er opptatt av personlig oppfølgning og raske tilbakemeldinger til deg som klient. Vi har alltid din sak i fokus. Vi prosederer saker over hele landet, og har hatt saker i de aller fleste domstoler i Norge. Vi har i tillegg bistått klienter i forhandlinger og meklingsoppdrag. Vi mener det er viktig å bygge solide spesialiserte fagmiljøer, slik at man til enhver tid er godt oppdatert på rettsutviklingen og rettspraksis. Jo flere likeartede saker man har, jo større forutberegnelighet kan man gi deg som klient i forhold til strategi og sannsynlig utfall i tvistene.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater