Boligbrann - Avhør med selskapets utreder

Topp Banner 800x391 last ned i jpg 12

Hvis du, etter å ha innlevert innbolisten din over hva du mistet av eiendeler i brannen, blir innkalt til møte med en utreder, bør du engasjere en advokat som har jobbet med brannskadeoppgjør tidligere.

21/10/2020

En utreder er ofte en tidligere politibetjent som nå jobber for forsikringsselskapene for å avsløre forsikringssvindel. Han eller hun kobles som regel inn i brannskadesaken hvis selskapet mener det er uoverensstemmelser mellom det du har opplyst og det som er riktig. Dette kan gjelde både brannårsaken og innbolisten.

Mange utredere er dyktige i faget sitt og er påpasselige med å håndtere saken på en korrekt måte overfor deg som skadelidt, men det finnes også enkelte utredere som på forhånd har bestemt seg for at du har begått svik mot selskapet og som jobber med det som utgangspunkt. Du vet ikke på forhånd hva slags utreder som er satt på din sak.

Plikten til å ta en utredersamtale

Det er ikke opplagt at du plikter å gjennomføre møtet med utreder, slik selskapet vil. Du plikter imidlertid å gi alle opplysninger som selskapet behøver for å kunne behandle din forsikringssak. Du plikter også å gi korrekte opplysninger. Dette er informasjon du kan gi til selskapet på en annen måte enn ved å avholde det aktuelle møtet, eksempelvis ved å få tilsendt selskapets spørsmål skriftlig.

Hvis du velger å gjennomføre møtet, skal du ikke være alene. Ta med deg din advokat eller annen person du har tillit til. Fordi utrederen ofte er en tidligere ansatt i politiet, vil utredersamtalen også ha likhetstrekk med hvordan politiavhør foretas. Utrederen stiller deg spørsmål og skriver dine svar ned på en pc.

Hvordan skjer utrederavhøret?

Selve avhøret med utreder kan ta flere timer. Pass på at du tar pauser når du trenger det. Blir du for sliten eller opplever at utrederen opptrer usaklig eller som om han allerede har bestemt seg for at du har begått forsikringssvindel, så avbryt møtet og forlat lokalet.

Som ellers under hele forsikringsoppgjøret skal du også ved samtalen med utreder bare gi de opplysninger som er korrekte, og som du kan innestå for.

Etter at selve intervjuet er ferdig, vil utrederen ønske å lese opp det han har skrevet og ber om at du blir sittende og høre på. Dette er fordi han ønsker at du skal signere på referatet. Vi fraråder deg på det sterkeste å gjøre dette. Etter mange timers avhør er det svært vanskelig å være konsentrert nok til å foreta en god vurdering av det som leses opp. Referatet er også utrederens forståelse av det du har sagt, og ved å signere på referatet binder du deg til utrederens formuleringer og forståelse. Det må du ikke gjøre. Derimot skal du insistere på å få med deg en utskrift av referatet før du går.

Etterfølgende avhør

Hvis du etter et slikt avhør får en henvendelse om et nytt avhør, gjelder det samme som vi har skrevet ovenfor. Men det er nå i enda større grad grunn til å be om å få spørsmålene skriftlig slik at du kan gi dine svar til selskapet uten å måtte gjennomføre et nytt, belastende avhør.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

Har du spørsmål knyttet til avhør med selskapets utreder eller generelle spørsmål knyttet til en boligbrann, men er usikker på hvordan du bør gå frem?

Vi i Codex Advokat har solid erfaring med å gi råd og bistand i saker knyttet til spørsmål om boligbrann og forsikringsoppgjør. Ring oss på 229 33 850 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema. (LINK)

Får jeg dekket advokatutgifter?

En tvist med et forsikringsselskap knyttet til en boligbrann, vil normalt gi rett til rettshjelpsdekning gjennom innbo- eller hjemforsikringen din. Du vil da vanligvis ha krav på å få dekket 80% av kostnadene til advokat. I tillegg kommer en egenandel på 3000 eller 4000 kroner. Forsikringen dekker også 80% av utgiftene til takstrapport, forutsatt at en takstrapport anses som nødvendig.

Har du spørsmål knyttet til avhør med selskapets utreder ved boligbrann?

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater