Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Brannskade - Hva bør du gjøre?

Hvis du har blitt utsatt for brann, er situasjonen ofte dramatisk. Foruten personlige belastninger, vil det å miste hus og eiendeler ha en stor økonomisk effekt for de aller fleste.

Det er for slike situasjoner at man inngår forsikringsavtaler, og forsikringsselskapet skal være en god samarbeidspartner for å få gjenetablert det livet du/dere hadde før.

Vi har imidlertid sett mange eksempler på at brannskadeoppgjør går galt, og ofte er det fordi forsikringsselskapet ikke ønsker å utbetale fullt brannskadeerstatning. Noen ganger blir konflikten mellom forsikringstaker og forsikringsselskap så stor at selskapet anklager den brannlidte for forsikringssvindel.

Brannskaderåd

Rådene er inspirert av pensjonert brannetterforsker Øyvind Thorkildsen.

 • Ta mange bilder. Fotografer alt, både nært og på avstand.
 • La politiet etterforske brannstedet. Politiet har i henhold til rundskriv fra Riksadvokaten egne retningslinjer for hvordan brannetterforskning skal skje, og skal opptre nøytrale under etterforskningen.
 • Ikke aksepter det hvis forsikringsselskapet prøver å påvirke etterforskningen.
 • Få tak i politiets vurdering av brannårsaken og åstedsundersøkelsen så snart den er klar.
 • Hvis politiet direkte eller indirekte gir uttrykk for mistanke overfor deg om at du kan ha tent på brannen, så ta umiddelbar kontakt med advokat.
 • Når politiet har frigitt brannåstedet, må du sørge for å stenge tilgangen slik at ikke andre kan komme inn på brannstedet.
 • Ikke slipp andre til på brannstedet, foruten den eller de som skal taksere skaden. Vær de alltid tilstede sammen med takstmannen/takstmennene. Slipp ikke til forsikringsselskapet alene på branntomten. La ikke selskapets utreder eller andre etterforskere selskapet engasjerer få undersøke branntomten uten at du også er der selv.
 • Ikke la noen rydde på branntomten eller fjerne gjenstander fra branntomten før brannårsaken er funnet.
 • Vær veldig nøye når du skriver skadeoppgave over tapte eiendeler og gjenstander. Hvis det er noe du er usikker på, så ta tydelig forbehold. Signer ikke på noe uten at du kan være 110% sikker på at skadeoppgaven er korrekt.
 • Hvis forsikringsselskapet ønsker å engasjere et firma til å rydde brannstedet, skal du insistere på at selskapet skriftlig påtar seg erstatningsansvaret før noen får tilgang til å rydde.
 • Du bør ta vare på alt som fjernes fra brannstedet inntil etterforskning og forsikringsoppgjøret er ferdig. Hvis politiet fjerner gjenstander skal du be om å få disse tilbake etter at politiet har gjort sine undersøkelser.
 • Hvis selskapet setter en utreder på saken, bør du engasjere advokat. Du bør forsikre deg om at advokaten er dyktig på forsikringsoppgjør og på brannskadeoppgjør.

Les mer om Brannskade – Utfylling av innbolisten her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.