Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Næringseiendomstransaksjon - er du forberedt?

Enten du skal selge en næringseiendom, eller vurderer eller har inngitt et forpliktende bud på en næringseiendom, kan vårt eiendomstransaksjonsteam bistå deg med den forestående prosessen. Vårt team har lang erfaring med eiendom, og kan rådgi deg de mange fasene ved kjøp og salg av næringseiendom.

NæringseiendomstransaksjonBudprosessen

Den innledende fasen med bud og budaksepter definerer som regel spillereglene for hele transaksjonen. Vi anbefaler at selger klart definerer vilkårene for salg av næringseiendommen, og at kjøper tar de forbehold som er nødvendige.

Selger vil normalt selge eiendommen «as is», og fraskrive seg ethvert ansvar for eiendommen. Kjøper har som regel behov for finansieringsforbehold, og kanskje også godkjennelse av et styre. Partene bør også definere sine økonomiske premisser, herunder .

Dernest bør partene definere frister for gjennomgang av eiendom, og eventuelt eiendomsselskapet, plan for forhandling av kjøpekontrakt samt frist for overtakelse.

Due dilligence

Dersom man skal kjøpe næringseiendom, er det viktig å gjøre et godt forarbeid og undersøke om kjøpsobjektet er slik det presenteres. En god due dilligence kan være avgjørende for både prisen og det videre eierskapet. Forhold som ikke er påpekt innen kontraktssignering vil man som regel ikke kunne gjøre gjeldende senere.

Vi anbefaler også at man som selger ser grundig gjennom eiendommen og eventuelt eiendomsselskapet, og sørger for at slikt som uklarheter i leieavtaler avklares, gamle og utgåtte heftelser i grunnboken slettes, offentlige tillatelser innhentes, slik at man sørger for at kjøper blir presentert en ryddig og oversiktlig eiendom.

Kjøpekontrakt

Kjøpekontrakt for en næringseiendom inngås som regel mellom to profesjonelle parter. Normalt vil man ønske å avtale seg bort fra den forbrukerorienterte avhendingslovens regler. Ut fra innretningshensyn ønsker ikke selger å hefte med et alminnelig ansvar for bygning og eiendom etter at kjøpesummen er gjort opp. Likeledes ønsker kjøper at selger må stå ansvarlig i en viss periode for forhold som avdekkes i forbindelse med due diligence.

Det er utviklet en rekke standardkontrakter som ivaretar de behov som partene normalt har, med variasjoner for rene eiendomssalg, salg av eiendomsselskap, salg av bygg under oppføring såkalt salg på forward mv. Vi anbefaler bruk av disse standardkontraktene, som gir et balansert utgangspunkt og forutberegnelig for forhandlinger.

Oppgjør og overtakelse

Overtakelse av næringseiendommer innebærer at kjøper som regel skal tre inn i et løpende forretningsforhold, og overta utleierposisjon i et/flere leieforhold, og gjerne også tre inn i selskapsposisjoner. Oppdatering av aksjeeierbøker, utarbeidelse av oppgjørsinstruker til kjøpers bank og endring av eiendomsselskapets styre er blant de mange forholdene som må på plass i forbindelse med selve overtakelsen.

Vår eiendomsavdeling har lang erfaring med næringseiendomstransaksjoner.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.