Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Forslag om angrerett etter boligkjøp

Kjøp av bolig er for de fleste av oss blant de største og mest økonomisk betydningsfulle avtaler vi inngår i løpet av livet. Det foreligger imidlertid ingen angrerett etter et boligkjøp. Forbrukerrådet har nå lagt frem et forslag om at det innføres en angrerett for boliger som er markedsført uten tilstandsrapport.

Bakgrunnen for forslaget, er i følge Forbrukerrådet at angreretten vil være et effektivt virkemiddel for en tryggere bolighandel.

Slik lovverket er i dag, er det i realiteten kun dersom det foreligger så store mangler ved en bolig at kjøpet kan heves, at det er mulig for kjøper å gå fra kjøpsavtalen med selger. I praksis skal det svært mye til for å heve en kjøpsavtale. Det må i så fall foreligge så alvorlige mangler ved eiendommen at den er mer eller mindre ubeboelig. Forbrukerrådets forslag innebærer innføringen av en generell angrerett, uavhengig av boligens tilstand, for det tilfellet at boligen er solgt uten en tilstandsrapport. En tilstandsrapport er en mer omfattende gjennomgang av boligen enn en tradisjonell verdi- og lånetakst.

Forbrukerrådet begrunner sitt forslag i at boliger i pressområdene omsettes på så kort tid at kjøperne ikke har mulighet til å undersøke boligene ordentlig. En angrerett vil sikre kjøpere mot å inngå kjøpsavtaler som de ikke ser følgene av. Selger vil i følge forslaget fremdeles kunne selge en bolig uten tilstandsrapport, men ulempen må da i følge Forbrukerrådet være at kjøper har angrerett. Med en angrerett vil kjøper kunne ta med seg fagfolk og undersøke boligen nærmere etter at budet på boligen er akseptert av selger. Dersom kjøper oppdager et negativt forhold ved boligen, vi budet kunne trekkes.

Forbrukerrådet forslår en angrefrist på 14 dager. Den enkle måten å unngå denne ventetiden på for selger, vil være å innhente en tilstandsrapport som fremlegges i forbindelse med markedsføringen av boligen. En viktig del av begrunnelsen for forslaget fra Forbrukerrådets side, er da også at en angrerett etter boligkjøp trolig vil føre til en økt bruk av tilstandsrapporter.

Både Danmark og Sverige har allerede angrerett ved kjøp av bolig. I Danmark kan du trekke deg fra budet mot å betale én prosent av budet. I Sverige er kjøper ikke bundet av budet før kjøpekontrakten er signert.

Forbrukerrådets forslag er fremlagt i et høringssvar i forbindelse med et forslag om revisjon av eiendomsmeglingsloven. Det er dermed ikke sikkert at forslaget vil bli vedtatt.

Les mer om forslaget her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.