Pass deg for de «disponible» rommene

Når takstmannen måler opp en bolig, måler han også rom som ikke oppfyller kravene som stilles til et oppholdsrom. Ofte kaller han et slikt rom disponibelt, og da er det grunn til å være på vakt.

24/10/2011

Kjellere og fukt

Kjellere i gamle hus fra 1910 til 1960 bør ikke innredes som boligrom. I mange gamle hus er kjelleren uegnet til bruk som oppholdsrom på grunn av fukt. Husk at gamle hus ofte er bygget med kjellerrom til helt andre formål enn oppvarmede og innredede oppholdsrom. Også hus bygget mellom 1960-1980 kan ha fuktproblemer og trenger oppgradering av drenering og fuktsikring. De har som regel isolasjon bare på innsiden av kjellerveggen. Det beste er fuktsikring fra utsiden. Kilde:Boligkjøperboka/SINTEF fakta.

Mange slike rom er å finne i kjelleren i eldre hus.

Små vinduer høyt oppe på veggen hindrer bruk som oppholdsrom.

Ofte er det heller ikke søkt om brukstillatelse når kjellerrom eller loftsrom blir innredet og tas i bruk som oppholdsrom.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater