Husleierett

Utleie av fast eiendom er regulert av husleieloven. Loven gjelder både utleie av bolig og utleie av lokaler. Leietaker har et forholdvis sterkt vern etter husleieloven, og en rekke bestemmelser i loven er ufravikelige, det vil si at de gjelder uavhengig av hva utleier og leietaker har avtalt i husleieavtalen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.