Spørsmål og svar

Bistand ved veirett?

Eieren av en eiendom vil for eksempel mangle tilstrekkelig adkomst til sin eiendom, noe som blir avhjulpet ved at naboen gir vedkommende en veirett over

Les mer

Hevd av veirett?

For å kunne hevde en veirett, må man ha vært i god tro og ha opptrådt som eier i en sammenhengende periode på 20 år.

Les mer

Hevdstid for veirett?

Dersom veiretten ikke viser seg i form en synlig veikonstruksjon, er hevdstiden 50 år.

Les mer

Innløsning av festetomten?

Grunnet stor forskjell i utviklingen i konsumprisindeksen og tomteprisene var innløsning, med kun oppjustering i tråd med konsumprisindeksen, urimelig for bortfester. I 2015 ble det

Les mer

Oppløsning av sameie?

Det stilles ingen vilkår for oppløsning av et sameie.

Les mer

Lov om eierseksjoner?

En eierseksjon er en sameieandel i en bebygd eiendom med en tilknyttet eksklusiv enerett til bruk av sameieandelen. En leilighet i et eierseksjonssameie kalles ofte

Les mer

Sameieloven?

I et ordinært sameie eier aller sameierne en ideell andel av hele sameieeiendommen. Les mer om eierformer her.

Les mer

Krav til støy i boliger?

Det er likevel flere forhold som må vurderes, blant annet boligens alder og forskriftsbestemmelsene som gjaldt på oppføringstidspunktet. Les mer om lydisolasjon her.

Les mer

Erstatning ved manglende drenering?

Dette innebærer at kjøper vil stå sterkt med sitt krav overfor selger. Les mer om drenering her.

Les mer

Heving ved kjøp av bolig?

Dette innebærer at eiendommen blir tilbakeført til selger og at kjøper får tilbakebetalt kjøpesummen. Det skal mye til å kreve heving av et eiendomskjøp. Les

Les mer

Stokkmaur i hus?

Enkelte av oss har et mer anstrengt forhold til småkryp enn andre, og det kan i noen tilfeller medføre en betydelig mental belasting å ha

Les mer

Råteskader i hus?

Erfaringsmessig, og ikke uventet, er det rom med innlagt vann som er mest utsatt for råte. Råteskader foreligger også hyppig på loft og i kjellere.

Les mer

Feil i tilstandsrapport?

En tilstandsrapport inneholder tekniske opplysninger ved eiendommen. Dersom den faktiske tilstanden på en eiendom ikke er i overensstemmelse med innholdet i tilstandsrapporten, kan dette innebærer

Les mer

Bad bygget i strid med våtromsnormen?

Dersom selger har opplyst at et baderom er bygget i overensstemmelse med våtromsnormen, og dette viser seg å ikke være tilfelle, kan det foreligge en

Les mer

Eiendomsadvokat i Oslo, Trondheim, Tromsø eller andre deler av landet?

Vi bistår bedrifter, organisasjoner, sameier, borettslag og privatpersoner over hele landet.

Les mer

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater