EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Brannskade - Utfylling av innbolisten

Ganske raskt etter at det har brent, vil forsikringsselskapet begynne å gi uttrykk for at du skal utarbeide en liste over innbo og gjenstander som har gått bort i brannen. Det er ikke uvanlig at de første spørsmålene om dette kommer bare dager etter at brannen har vært.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

4. februar 2019

Innbolistene du leverer inn er helt avgjørende for hva du får erstattet av forsikringsselskapet. Dels er listen selve beregningsgrunnlaget for oppgjøret, men ofte vil hva du skriver her være helt avgjørende for om du får noe forsikringsoppgjør i det hele tatt. Mistenker selskapet deg for å overdrive listen og skrive gjenstander som ikke er der, risikerer du at forsikringsselskapet holder hele erstatningsoppgjøret tilbake og anklager deg for forsikringssvindel.

Ta tiden du trenger

Det er derfor veldig viktig at du ikke lar deg stresse av selskapets påtrykk om hurtig innlevering av innbolistene. Ta deg den tiden du trenger, og vær helt sikker på at det du fører opp er helt riktig.

Det er en fordel om du før brannen har sikret deg bilder av det du eide, men selv om du ikke har vært så systematisk på forhånd, kan du få god hjelp av bilder som andre har tatt hjemme hos deg ved sosiale anledninger.

Råd til innbolisten

  • Ikke skriv noe på listen som du ikke vet at du eide eller usikker på om var i huset når det brant.
  • Hvis det er noe du er usikker på, så skriv at du  er usikker. Ta alle nødvendige forbehold ved det du oppgir som tapt i brannen.
  • Ikke signer på noe som er ferdig utfylt, med mindre du vet du kan stille deg 110% bak det som er skrevet.
  • Hvis forsikringsselskapet, etter å ha fått innbolistene dine, ønsker at du skal ha en samtale med en utreder, så engasjer en advokat umiddelbart.

Hos Eiendomsadvokater.no har vi god erfaring med forsikringsoppgjør etter husbrann og hyttebrann, mv. Vi kan hjelpe deg å få et riktig brannskadeoppgjør hvis du tar kontakt med oss.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater