Brannskade - Utfylling av innbolisten

Topp Banner 800x391 last ned i jpg 16

Ganske raskt etter at det har brent, vil forsikringsselskapet henvende seg til deg for at du skal utarbeide en liste over innbo og gjenstander som har gått tapt i brannen. Det er ikke uvanlig at de første spørsmålene om dette kommer bare dager etter at brannen fant sted.

21/10/2020

Innbolisten er bevisgrunnlaget for oppgjøret

Innbolisten du leverer inn er helt avgjørende for hva du får erstattet av forsikringsselskapet. Dels er listen selve beregningsgrunnlaget for oppgjøret, men ofte vil hva du skriver her være helt avgjørende for om du får noe forsikringsoppgjør i det hele tatt.

Det er her viktig å være så korrekt som du klarer. Mistenker selskapet deg for å overdrive listen og opplyse om gjenstander som ikke er der, risikerer du at forsikringsselskapet holder hele erstatningsoppgjøret tilbake og samtidig anklager deg for forsikringssvindel.

Ta tiden du trenger

Det er derfor svært viktig at du ikke lar deg stresse av selskapets påtrykk om hurtig innlevering av innbolisten. Ta deg den tiden du trenger, og vær helt sikker på at det du fører opp er helt riktig.

Det er en fordel om du før brannen har sikret deg bilder av det du eide, men selv om du ikke har vært så systematisk på forhånd, kan du få god hjelp av bilder som andre har tatt hjemme hos deg ved sosiale anledninger.

Råd til innbolisten

  • Ikke skriv noe på listen som du ikke vet om du eide eller er usikker på om var i huset da det brant.
  • Hvis det er noe du er usikker på, så skriv at du er usikker. Ta alle nødvendige forbehold ved det du oppgir som tapt i brannen.
  • Ikke signer på noe som er ferdig utfylt, med mindre du vet at du kan stille deg 100% bak det som er skrevet.
  • Dersom forsikringsselskapet, etter å ha fått innbolisten din, ønsker at du skal ha en samtale med en utreder, bør du umiddelbart engasjere en advokat.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

Har du spørsmål knyttet til utfylling av innbolisten eller generelle spørsmål knyttet til en boligbrann, men er usikker på hvordan du bør gå frem?

Vi i Codex Advokat har solid erfaring med å gi råd og bistand i saker knyttet til spørsmål om boligbrann og forsikringsoppgjør. Ring oss på 229 33 850 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema. (LINK)

Får jeg dekket advokatutgifter?

En tvist med et forsikringsselskap knyttet til en boligbrann, vil normalt gi rett til rettshjelpsdekning gjennom innbo- eller hjemforsikringen din. Du vil da vanligvis ha krav på å få dekket 80% av kostnadene til advokat. I tillegg kommer en egenandel på 3000 eller 4000 kroner. Forsikringen dekker også 80% av utgiftene til takstrapport, forutsatt at en takstrapport anses som nødvendig.

Har du spørsmål knyttet til utfylling av innbolisten?

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater