Når sameiet ikke fungerer

25/04/2019

Ditt spørsmål

Hei

For noen år siden arvet jeg sammen med mine tre søsken en hytte etter våre foreldre. Slik det fungerer, i den grad det fungerer, eier vi hytten med ¼ del hver i sameie.

I den senere tid har det oppstått konflikter vedrørende vedlikehold og bruk av hytten. Spesielt har sommerhalvåret bidratt til dette ettersom hytten er et typisk sommer sted. Slik det er nå ser jeg ingen annen utvei en at vi selger hytten, for sameieformen har kun skapt unødig splid. Problemet er at en av sameierne ikke ønsker å bidra til salg og sier at han vil nekte å signere på noe som helst.

Betyr dette at vi ikke kan selge hytten? Kan virkelig en part blokkere saken for oss tre andre?

Hilsen oppgitt sameier

Vårt svar

Hei

Det du nevner her er en klassisk problemstilling. Ikke så rent sjeldent oppstår disse sameiene ved arv. Det normale er at et slikt sameie vil fungere en periode før konfliktene melder sin ankomst. Dette er nok heller regelen enn unntaket.

Når det gjelder din konkrete sak vil det i utgangspunktet være riktig at den part som ikke ønsker å selge i første omgang vil kunne blokkere hele salget. Løsningen for dere vil være begjære sameie oppløst.

Sameieloven § 15 åpner for en slik løsning. I praksis skjer dette ved at det fremsettes en begjæring for tingretten om oppløsning av sameiet. Dersom sameieobjektet ikke kan deles vil objektet, i ditt tilfelle hytten, bli gjenstand for salg.

Verdt å merke seg er at bestemmelsen ikke setter noe krav til antall sameiere som ønsker å oppløse. Noe som resulterer i at en enkelt sameier kan fremsette en slik begjæring.

Dette kan i første omgang virke urimelig overfor de øvrige sameiere. Men disses interesse ivaretas ved at de blir gitt en forkjøpsrett til objektet.

Mitt råd er at du først søker å finne en løsning med den parten som ikke ønsker å selge ved for eksempel å nevne at han vil ha en forkjøpsrett på lik linje med de øvrige eierne. Dersom dette ikke fører frem vil mitt råd være at du søker saken løst ved bruk av advokat jfr. begjæring til tingretten.

Mvh

Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater