Oppløsning av eiendomssameie etter sameieloven

Mange eiendommer eies i fellesskap av to eller flere personer. Den mest praktiske situasjonen er at to eller flere kjøper en eiendom sammen, for eksempel to samboere, og således blir sameiere. Et annet eksempel er at flere søsken arver en eiendom sammen. I sistnevnte tilfelle vil sameierne ofte måtte forholde seg til hverandre uten å ha tenkt gjennom eller regulert eierskapet på forhånd. En aktuell problemstilling vil da være hvordan en sameier kan komme seg ut av sameiet uten å lide et økonomisk tap. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Mer om

Bli kjent med våre advokater: