Fisjon av hjemmelsselskap – unntak fra dokumentavgift

Som hovedregel skal det betales dokumentavgift ved tinglysning av et dokument som overfører hjemmel til fast eiendom. Det er imidlertid ikke alltid slik at det foreligger en hjemmelsoverføring. Dersom den aktuelle eiendommen eies av et aksjeselskap, og det gjennomføres en omorganisering med såkalt selskapsrettslig eller skattemessig kontinuitet, kan det få betydning for hvordan man går frem ved overføring av fast eiendom i grunnboken. Riktig håndtering er avgjørende for hvorvidt en overføring regnes som hjemmelsoverføring etter tinglysningsloven § 14, og dermed om det skal beregnes dokumentavgift eller ikke.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater