Selgers opplysningsplikt ved salg av fast eiendom

Utgangspunktet ved salg av fast eiendom er at selgeren må gi opplysninger som de kjenner til eller må kjenne til og som kjøperen har grunn til å regne med å få, etter avhendingslovens § 3-7.  Kjøper har også en undersøkelsesplikt, men det følger av rettspraksis at selgers opplysningsplikt som hovedregel går foran kjøpers undersøkelsesplikt. Spørsmålet er hvor streng selgers opplysningsplikt er. 

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater