Selgers opplysningsplikt ved salg av fast eiendom

Utgangspunktet ved salg av fast eiendom er at selgeren må gi opplysninger som de kjenner til eller må kjenne til og som kjøperen har grunn til å regne med å få, etter avhendingslovens § 3-7.  Kjøper har også en undersøkelsesplikt, men det følger av rettspraksis at selgers opplysningsplikt som hovedregel går foran kjøpers undersøkelsesplikt. Spørsmålet er hvor streng selgers opplysningsplikt er. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.