Byggesak - når reguleringsplanen sier ja, men servitutten er negativ

Utgangspunktet er at eier har fri råderett over egen eiendom. De fleste er klar over at man likevel må forholde seg til gjeldende reguleringsplaner og ikke kan bygge eller drive virksomhet i strid med dem. Det ikke alle er klar over er at det kan hefte ulike erklæringer (negative servitutter) på eiendommen som også kan begrense eierens faktiske utnyttelse. I slike tilfeller er det behov for å klargjøre hvilken av de to som skal gå foran: Den offentligrettslige reguleringsplanen eller den privatrettslige erklæringen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Bli kjent med våre advokater: