Næringsleie

Husleieloven åpner for stor grad av avtalefrihet mellom partene i et næringsleieforhold. Det er imidlertid ikke slik at styrkeforholdet mellom utleier og leietaker alltid tilsier at man er likeverdige, selv om man er profesjonelle parter. Inngåelse av leieforhold mellom næringsdrivende kan by på utfordringer for både utleier og leietaker.

Vi står klar til å bistå deg med en vurdering og tilpasning av leieavtalen for ditt leieforhold, reforhandling og avvikling av eksisterende leieavtaler, samt eventuelle tvister som måtte oppstå i løpet av leieforholdet.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater