Boligsalgsrapport

Ved salg av boliger og fritidseiendommer, viser tall fra Forbrukerrådet at syv av ti boliger har feil og mangler, samt at halvparten av manglene ikke oppdages før seks år etter salget.

For å redusere bekymringen for at man som selger og kjøper av eiendom kommer i en rettslig konflikt i forbindelse med salget, er det viktig at informasjonen vedrørende eiendommens tekniske tilstand blir fremhevet tidlig i salgsprosessen.

En boligsalgsrapport er i prinsippet en teknisk tilstandsanalyse som benyttes ved omsetning av eiendommer i Norge.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.