Boligsalgsrapport

Ved salg av boliger og fritidseiendommer, viser tall fra Forbrukerrådet at syv av ti boliger har feil og mangler, samt at halvparten av manglene ikke oppdages før seks år etter salget.

For å redusere bekymringen for at man som selger og kjøper av eiendom kommer i en rettslig konflikt i forbindelse med salget, er det viktig at informasjonen vedrørende eiendommens tekniske tilstand blir fremhevet tidlig i salgsprosessen.

En boligsalgsrapport er i prinsippet en teknisk tilstandsanalyse som benyttes ved omsetning av eiendommer i Norge.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater