EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Basispakken - For deg som allerede har funnet din kjøper

Pakken er laget for deg som vil selge bolig selv, og som trenger noen til å foreta selve oppgjøret.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

15. juli 2010

{#Basispakken rund128}

Pakken inkluderer håndtering av oppgjøret, og overføring av eiendommen til kjøperen. Dette betyr for deg som kunde en profesjonell håndtering av de nødvendige dokumenter for en fullverdig og riktig overføring av eiendommen og kjøpesummen.

I praksis betyr dette at vi som advokater innestår ovenfor deg og din bank at eiendommen ikke skjøtes over til kjøperen før fullt oppgjør er betalt til oss. For kjøperen garanterer vi at vi ikke utbetaler oppgjøret som vedkommende har betalt før eiendommen er overført.

Det vil også bli satt opp en kvalitetssikret kontrakt mellom partene. Vi anbefaler alltid at man setter opp en kjøpekontrakt ved boligsalg.

Pakken er mest aktuell for de selgere som allerede har funnet sin kjøper og kun ønsker en profesjonell håndtering av kjøpesummen, kontrakten og de nødvendige dokumentene i forbindelse med overdragelsen.

I de sakene der kjøper eller selger har lån i bank, stiller banken ofte som vilkår at man benytter en profesjonell tredjepart til å foreta oppgjøret.

Vi hjelper deg med:

 • Tinglyser sikringsobligasjon.
 • Tinglyser skjøte/eierbevis.
 • Tinglyser eventuelle nye heftelser i forbindelse med kjøpers lån i bank.
 • Innfrir og sletter gamle heftelser.
 • Sørger for melding til evt. sameie eller borettslag om eierskifte.
 • Kvalitetssikrer kontrakten mellom partene.

16 200 inkl. mva

{#Kontakt oss }

 

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

 • Din sak i fokus
 • Landsdekkende
 • 80 ansatte
 • 20 års erfaring
 • Spesialiserte advokater