Codex Basispakke

Pakken er laget for deg som vil selge bolig selv og som allerede har funnet din kjøper, men som trenger noen til å foreta oppgjøret.

Basispakken inkluderer håndtering av oppgjøret, og overføring av eiendommen til kjøperen. Dette betyr for deg som kunde en profesjonell håndtering av de nødvendige dokumenter for en fullverdig og riktig overføring av eiendommen og kjøpesummen.

I praksis betyr dette at vi som advokater innestår ovenfor deg og din bank at eiendommen ikke skjøtes over til kjøperen før fullt oppgjør er betalt til oss. For kjøperen garanterer vi at vi ikke utbetaler oppgjøret som vedkommende har betalt før eiendommen er overført.

Det vil også bli satt opp en kvalitetssikret kontrakt mellom partene. Vi anbefaler alltid at man setter opp en kjøpekontrakt ved boligsalg.

Pakken er mest aktuell for de selgere som allerede har funnet sin kjøper og kun ønsker en profesjonell håndtering av kjøpesummen, kontrakten og de nødvendige dokumentene i forbindelse med overdragelsen.

I de sakene der kjøper eller selger har lån i bank, stiller banken ofte som vilkår at man benytter en profesjonell tredjepart til å foreta oppgjøret.

Basispakken inkluderer håndtering av oppgjøret, og overføring av eiendommen til kjøperen. Dette betyr for deg som kunde en profesjonell håndtering av de nødvendige dokumenter for en fullverdig og riktig overføring av eiendommen og kjøpesummen.

I praksis betyr dette at vi som advokater innestår ovenfor deg og din bank at eiendommen ikke skjøtes over til kjøperen før fullt oppgjør er betalt til oss. For kjøperen garanterer vi at vi ikke utbetaler oppgjøret som vedkommende har betalt før eiendommen er overført.

Det vil også bli satt opp en kvalitetssikret kontrakt mellom partene. Vi anbefaler alltid at man setter opp en kjøpekontrakt ved boligsalg.

Pakken er mest aktuell for de selgere som allerede har funnet sin kjøper og kun ønsker en profesjonell håndtering av kjøpesummen, kontrakten og de nødvendige dokumentene i forbindelse med overdragelsen.

I de sakene der kjøper eller selger har lån i bank, stiller banken ofte som vilkår at man benytter en profesjonell tredjepart til å foreta oppgjøret.

Irene 2

Vi bistår deg i eiendomssaker

Basispakke: Dette hjelper Codex deg med:


  • -Tinglyser sikringsobligasjon
  • -Tinglyser skjøte/eierbevis
  • -Tinglyser eventuelle nye heftelser i forbindelse med kjøpers lån i bank
  • -Innfrir og sletter gamle heftelser
  • -Sørger for melding til evt. sameie eller borettslag om eierskifte
  • -Kvalitetssikrer kontrakten mellom partene16.200,- inkl. mva

Kontakt oss for bestilling

Velg din Codex pakke:

Basispakke
Basispakke - fast pris
Du finner kjøper selv. Vi sikrer en fullverdig og korrekt overføring av eiendommen og kjøpesummen.
kr. 16.200,- inkl. mva.
Redusert meglerpakke
Redusert meglerpakke
Du avholder visning selv. Vi gjennomfører et ordinært megleroppdrag bortsett fra visning.
kr. 65.000,- inkl. mva.
Meglerpakke
Meglerpakke
Du slipper å bruke din tid på salget. Vi utfører et ordinært megleroppdrag og kvalitetssikrer alle ledd i salgsprosessen.
85.000,- inkl. mva.

Nyttige artikler for deg som selger selv:

Vi bistår klienter over hele landet.

Irene Banner

Vi bistår med ditt boligsalg

Vår eiendomsmegler bistår med kontrakt, oppgjør og tinglysing etter privat boligsalg. Vår eiendomsavdeling bistår også private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater