Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Budrunde: Slik funker det

Det er store forskjeller knyttet til budrunden hvor salg skjer gjennom eiendomsmegler, og når selger forestår et privat salg av eiendom. Vi forklarer reglene.

Budrunde ved salg gjennom eiendomsmegler

En eiendomsmegler kan ikke formidle bud som har kortere budfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.

Ved privat salg mottar selger selv bud direkte til seg, og tar stilling til budet innenfor fristens utløp. Det er således ingen krav til budfrist ved inngivelse av bud for en budgiver når en eiendom selges privat.

Burdrunde ved privat salg

Selger du bolig selv vil det videre ikke være krav til at kommunikasjonen skjer skriftlig selv om dette er å anbefale.

Ved en eventuell senere tvist, er det en stor fordel at kommunikasjonen har skjedd skriftlig. Som et minimum anbefales det at man oppsummerer hovedelementene i den inngåtte avtalen mellom partene i en e-post, eller på en annen skriftlig måte.

Hovedelementene i avtalen vil være:

  • salgssum
  • overtakelsesdato
  • hvorvidt eiendommen er solgt «som den er«
  • eventuelle forhold som skal utbedres av selger før overtakelse
  • tilbehør og løsøre som skal medfølge eiendommen
  • eventuelle forbehold mv.

Skal privatperson føre budjournal?

En eiendomsmegler er underlagt strenge regler hva gjelder føring av budjournal, og utlevering av budjournal til selger og kjøper.

Ved privat salg av eiendom stilles det ikke krav til selger om å føre budjorunal. Det er heller ikke en plikt for selger til å gi endelig kjøper en oversikt over budgivere som har deltatt i budrunden.

På forespørsel fra kjøper kan det imidlertid være en fordel for selger at det er ført en form for journal da dette gir kjøper trygghet med hensyn til hendelsesforløpet i budrunden.

Når er bindende avtale inngått?

Bindende avtale mellom partene er inngått ved aksept av bud.

Det er ikke noe vilkår om at kjøpekontrakt skal være signert for at avtale om salg/kjøp skal være bindende for partene.

Det er videre ingen angrerett ved salg/kjøp av eiendom. Dersom en av partene ønsker å gå fra avtalen etter at bud er akseptert innenfor fristen, er man avhengig av at det inngås avtale med motparten om at avtalen heves.

Hjelp ved privat salg av bolig?

Codex Advokat Oslo AS bistår med utarbeidelse av kjøpekontrakt og gjennomføring av eiendomsoppgjør etter at selger har foretatt et privat salg av en eiendom. Vi besørger en trygg og sikker avslutning på eiendomshandelen for begge parter. 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.