EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Budrunde

Det er store forskjeller knyttet til budrunden hvor salg skjer gjennom eiendomsmegler, og når selger forestår et privat salg av eiendom. Reglene som gjelder for eiendomsmegler ved gjennomføring av budrunde, vil ikke gjelde for selger ved privat salg.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

3. november 2015

En eiendomsmegler kan for det første ikke formidle bud som har kortere budfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Ved privat salg mottar selger selv bud direkte til seg, og tar stilling til budet innenfor fristens utløp. Det er således ingen krav til budfrist ved inngivelse av bud for en budgiver når en eiendom selges privat.

Ved privat salg av eiendom vil det videre ikke være krav til at kommunikasjonen skjer skriftlig selv om dette er å anbefale. Ved en eventuell senere tvist, er det en stor fordel at kommunikasjonen har skjedd skriftlig. Som et minimum anbefales det at man oppsummerer hovedelementene i den inngåtte avtalen mellom partene i en e-post, eller på en annen skriftlig måte.

Hovedelementene i avtalen vil være salgssum, overtakelsesdato, hvorvidt eiendommen er solgt «som den er», eventuelle forhold som skal utbedres av selger før overtakelse, tilbehør og løsøre som skal medfølge eiendommen, eventuelle forbehold mv.

En eiendomsmegler er underlagt strenge regler hva gjelder føring av budjournal, og utlevering av budjournal til selger og kjøper. Ved privat salg av eiendom stilles det ikke krav til selger om å føre budjorunal, og det er heller ikke en plikt for selger til å gi endelig kjøper en oversikt over budgivere som har deltatt i budrunden. På forespørsel fra kjøper kan det imidlertid være en fordel for selger at det er ført en form for journal da dette gir kjøper trygghet med hensyn til hendelsesforløpet i budrunden.

Bindende avtale mellom partene er inngått ved aksept av bud. Det er ikke noe vilkår om at kjøpekontrakt skal være signert for at avtale om salg/kjøp skal være bindende for partene.

Det er videre ingen angrerett ved salg/kjøp av eiendom. Dersom en av partene ønsker å gå fra avtalen etter at bud er akseptert innenfor fristen, er man avhengig av at det inngås avtale med motparten om at avtalen heves.

Codex Advokat Oslo AS kan bistå med utarbeidelse av kjøpekontrakt og gjennomføring av eiendomsoppgjør etter at selger har foretatt et privat salg av en eiendom. Vi besørger en trygg og sikker avslutning på eiendomshandelen for begge parter. Vi kan bistå raskt og effektivt, og vi er landsdekkende. Vi har stilt påkrevd sikkerhet, og innehar nødvendig tillatelse fra Finanstilsynet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater