Budrunde: Slik funker det

To menn sitter i en sofa og prater sammen. Foto

Det er store forskjeller knyttet til budrunden hvor salg skjer gjennom eiendomsmegler, og når selger forestår et privat salg av eiendom. Vi forklarer reglene.

21/01/2022

Budrunde ved salg gjennom eiendomsmegler

En eiendomsmegler kan ikke formidle bud som har kortere budfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.

Ved privat salg mottar selger selv bud direkte til seg, og tar stilling til budet innenfor fristens utløp. Det er således ingen krav til budfrist ved inngivelse av bud for en budgiver når en eiendom selges privat.

ⓘ 
En budrunde krever tid og energi.

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom en budrunde, slik at du kan være trygg på at du får minst mulig konflikt, og best mulig resultat.

Budrunde ved privat salg

Ved privat salg mottar selger selv bud direkte til seg, og tar stilling til budet innenfor fristens utløp. Det er således ingen krav til budfrist ved inngivelse av bud for en budgiver når en eiendom selges privat.

Selger du bolig selv vil det videre ikke være krav til at kommunikasjonen skjer skriftlig selv om dette er å anbefale.

Ved en eventuell senere tvist, er det en stor fordel at kommunikasjonen har skjedd skriftlig.

Som et minimum anbefales det at man oppsummerer hovedelementene i den inngåtte avtalen mellom partene i en e-post, eller på en annen skriftlig måte.

Hovedelementene i avtalen vil være:

 • Salgssum.
 • Overtakelsesdato.
 • Eventuelle forhold som skal utbedres av selger før overtakelse.
 • Tilbehør og løsøre som skal medfølge eiendommen.
 • Eventuelle forbehold mv.
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med råd ved et privat salg og med utarbeidelse av en avtale eller en kjøpekontrakt ved salget.

Skal privatperson føre budjournal?

En eiendomsmegler er underlagt strenge regler hva gjelder føring av budjournal, og utlevering av budjournal til selger og kjøper.

Ved privat salg av eiendom stilles det ikke krav til selger om å føre budjorunal. Det er heller ikke en plikt for selger til å gi endelig kjøper en oversikt over budgivere som har deltatt i budrunden.

På forespørsel fra kjøper kan det imidlertid være en fordel for selger at det er ført en form for journal da dette gir kjøper trygghet med hensyn til hendelsesforløpet i budrunden.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Når du velger å selge boligen selv så vil våre advokater veilede deg gjennom hele prosessen, og du vil ha en erfaren advokat som støttespiller, som bistår bak kulissene.

Når er bindende avtale inngått?

Bindende avtale mellom partene er inngått ved aksept av bud.

Det er ikke noe vilkår om at kjøpekontrakt skal være signert for at avtale om salg/kjøp skal være bindende for partene.

Det er videre ingen angrerett ved salg/kjøp av eiendom. Dersom en av partene ønsker å gå fra avtalen etter at bud er akseptert innenfor fristen, er man avhengig av at det inngås avtale med motparten om at avtalen heves.

Hva er konsekvensen ved å angre kjøp av eiendom?
Da det ikke er angrerett ved kjøp av eiendom kan kjøper måtte bekoste dekningssalg. Et dekningssalg innebærer en heving av kjøpsavtalen. Eiendommen vil da bli annonsert på nytt slik at andre kan kjøpe eiendommen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med råd og avklaring i forbindelse med spørsmål om bindende avtale er inngått. De vil også bistå med eventuelt spørsmål om videresalg av bolig, såkalt dekningssalg.

Hva gjør vi for deg?

 • Du vil få råd under en budrunde eller ved et eventuelt privat salg.
 • Vi gir deg gode råd under en budrunde ved bruk av megler.
 • Du vil få bistand med utarbeidelse av kjøpekontrakt og gjennomføring av eiendomsoppgjør etter at selger har foretatt et privat salg av en eiendom.
 • Vi er med å besørge en trygg og sikker avslutning på eiendomshandelen for begge parter.

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Irene

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Irene Banner

Vi bistår med ditt boligsalg

Vår eiendomsmegler bistår med kontrakt, oppgjør og tinglysing etter privat boligsalg. Vår eiendomsavdeling bistår også private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater