Opplysnings- og undersøkelsesplikt

Kjøp og salg av boliger er for de fleste av oss blant de største og mest økonomisk betydningsfulle avtaler vi inngår i løpet av livet. Både kjøper og selger har således et stort ansvar som de begge må være seg bevisst før det inngås en avtale om kjøp av bolig.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.