Prisliste salgsoppdrag

Oppdragsgiver kan velge mellom vederlag til fastpris eller vederlag basert på medgått timer. Alle priser er oppgitt inkl moms.

04/07/2013

Vederlag til fastpris

  • Basispakken – selger og kjøper trenger bistand til å sluttføre handelen (Kr. 16.200,-)
  • Redusert meglerpakke – selger trenger bistand til å finne kjøper samt sluttføre handelen. Selger avholder visning selv (Kr. 45.000,-)
  • Meglerpakken – ordinært megleroppdrag (Kr. 60.000,-)

Ved timebasert vederlag

Ved avtale om timepris utgjør timesatsen kr. 2.244,- inkl 25 % mva til staten for alt arbeid vedrørende oppdraget. Timeantall vil variere i forhold til oppdraget. Ved oppstart vil oppdragsgiver få presentert estimat på timeforbruk.

Utlegg ved både fastpris og timebasert

Gebyr til Statens kartverk for tinglysing av pantedokument
med urådighetssperre. Kr. 430,-/– 525,-

Gebyr for grunnboksutskrift. Kr. 300,-

Tillegg utlegg ved redusert meglerpakke og meglerpakken

Rekvirerte opplysninger fra forretningsfører ( Kr 1.900–3.000,-)
Rekvirerte opplysninger fra kommune (Kr 990–2.000,-)
Fotografering. (Kr 2.500–3.125,-)
Takst/boligsalgsrapport. (Kr 4.000–10.000,-)

Kostnader til annonsering vil variere i henhold til valg av media og antall annonser. Pris fås ved henvendelse til vårt kontor.

Det tas forbehold om at utleggene kan variere noe fra de forskjellige områdene og leverandørene. Oppdragsgiver kan i tillegg til ovennevnte bestille 3D tegninger, styling av boligen med mer. Kostnader til dette vil komme i tillegg. Pris fås ved henvendelse til vårt kontor.

Pris på eierskifteforsikring fra Protector

Fast eiendom – Premie m/boligsalgsrapport: 0,45 % av salgssum (min. kr 9 000,-)
Fast eiendom – Premie u/boligsalgsrapport: 0,55 % av salgssum (min. kr 9 000,-)
Leilighet – Selveier: Eierskifteforsikring 0,35 % av salgssum (min. kr 4 000,-)
Borettslag – Eierskifteforsikring 0,225 % av salgssum (min. kr 2 500,-)
Fritid – Eierskifteforsikring 0,425 % av salgssum (min. kr 7 500,-)

Vi bistår klienter over hele landet.

Irene Banner

Vi bistår med ditt boligsalg

Vår eiendomsmegler bistår med kontrakt, oppgjør og tinglysing etter privat boligsalg. Vår eiendomsavdeling bistår også private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater