Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Prisliste salgsoppdrag

Oppdragsgiver kan velge mellom vederlag til fastpris eller vederlag basert på medgått timer. Alle priser er oppgitt inkl moms.

Vederlag til fastpris

  • Basispakken – selger og kjøper trenger bistand til å sluttføre handelen (Kr. 16.200,-)
  • Redusert meglerpakke – selger trenger bistand til å finne kjøper samt sluttføre handelen. Selger avholder visning selv (Kr. 45.000,-)
  • Meglerpakken – ordinært megleroppdrag (Kr. 60.000,-)

Ved timebasert vederlag

Ved avtale om timepris utgjør timesatsen kr. 2.244,- inkl 25 % mva til staten for alt arbeid vedrørende oppdraget. Timeantall vil variere i forhold til oppdraget. Ved oppstart vil oppdragsgiver få presentert estimat på timeforbruk.

Utlegg ved både fastpris og timebasert

Gebyr til Statens kartverk for tinglysing av pantedokument
med urådighetssperre. Kr. 430,-/– 525,-

Gebyr for grunnboksutskrift. Kr. 300,-

Tillegg utlegg ved redusert meglerpakke og meglerpakken

Rekvirerte opplysninger fra forretningsfører ( Kr 1.900–3.000,-)
Rekvirerte opplysninger fra kommune (Kr 990–2.000,-)
Fotografering. (Kr 2.500–3.125,-)
Takst/boligsalgsrapport. (Kr 4.000–10.000,-)

Kostnader til annonsering vil variere i henhold til valg av media og antall annonser. Pris fås ved henvendelse til vårt kontor.

Det tas forbehold om at utleggene kan variere noe fra de forskjellige områdene og leverandørene. Oppdragsgiver kan i tillegg til ovennevnte bestille 3D tegninger, styling av boligen med mer. Kostnader til dette vil komme i tillegg. Pris fås ved henvendelse til vårt kontor.

Pris på eierskifteforsikring fra Protector

Fast eiendom – Premie m/boligsalgsrapport: 0,45 % av salgssum (min. kr 9 000,-)
Fast eiendom – Premie u/boligsalgsrapport: 0,55 % av salgssum (min. kr 9 000,-)
Leilighet – Selveier: Eierskifteforsikring 0,35 % av salgssum (min. kr 4 000,-)
Borettslag – Eierskifteforsikring 0,225 % av salgssum (min. kr 2 500,-)
Fritid – Eierskifteforsikring 0,425 % av salgssum (min. kr 7 500,-)

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Gratis konsultasjon ved forsikringsdekning
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.