Selge hytte privat

Selge hytte privat er mer vanlig nå enn tidligere. Etter at www.finn.no har gitt private annonsører muligheten til å annonsere egen eiendom for salg, har mange benyttet seg av denne muligheten. Som privat annonsør når man ut til det samme markedet som en eiendomsmegler når man velger å selge hytte privat.

27/03/2019

Ved å selge hytte privat er det uansett fornuftig å få bistand til kontrakt, oppgjør og tinglysing. Codex Advokat Oslo AS har lang erfaring med å bistå selger som har valgt å selge hytte privat.

Vi bistår med en balansert kontrakt hvor alle momenter knyttet til handelen medtas. Vi besørger at alle dokumenter knyttet til salget signeres når man velger å selge hytte privat.

Videre bistår vi med innbetaling av kjøpesum fra kjøper. Kjøpesum blir stående på vår klientkonto inntil skjøte er ferdig behandlet hos Statens kartverk. Vi sørger for innfrielse av alle tinglyste heftelser, og utbetaler deretter oppgjør til selger.

Vi er opptatt av at det skal være trygt å selge hytte privat.

Basispakken – du finner kjøper selv og vi sikrer en fullverdig og korrekt overføring av eiendommen – har en fast pris på kr. 16.200,- inkl. mva.

Veiledningspakken – vi hjelper deg å finne den rette kjøper og deretter sikre en fullverdig og korrekt overføring av eiendommen – har en fast pris på kr. 34.400,- inkl. mva.

Vår eiendomsmegler bistår deg med boligsaken!

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingene kan være til dels komplekse og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Irene Banner

Vi bistår med ditt boligsalg

Vår eiendomsmegler bistår med kontrakt, oppgjør og tinglysing etter privat boligsalg. Vår eiendomsavdeling bistår også private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater