Sikkert oppgjør etter privat salg av bolig

Dersom salg skjer via megler vil megler sørge for at oppgjør skjer på en sikker, ordnet og effektiv måte. Dette følger av Lov om eiendomsmegling § 1. Hvordan får man til et sikkert, ordnet og effektivt oppgjør ved privat salg av bolig?

11/11/2016

Med dagens tilgang til teknologi samt muligheten for privatpersoner til å annonsere bolig for salg på www.finn.no, er det mange boligselgere som ønsker å gjennomføre et privat salg av bolig.

Det er i utgangspunktet ingen stor risiko knyttet til selve salgsprosessen og dialog med kjøper. Så lenge selger opplyser om alle forhold ved eiendommen og området for øvrig som en kjøper kan regne med å få, og som har betydning for avtalen, samt at kjøper gjør tilstrekkelige undersøkelser, skjer det mange vellykkede private salg av bolig. I tillegg bør selger be om at kjøper fremlegger bekreftelse på finansiering av boligkjøpet. Selger bør også sjekke at finansieringsbeviset ikke er utløpt på dato.

Sørg for skriftlige opplysninger

Vi anbefaler at opplysninger gis til kjøper skriftlig slik at selger kan dokumentere at opplysningene er gitt. Videre anbefaler vi også at budaksept skjer skriftlig, gjerne i en e-post til kjøper der vilkårene i den inngåtte avtalen oppsummeres, og hvor kjøper blir bedt om å bekrefte. Les mer her: Budrunde.

Utfordringer ved privat salg av bolig er ofte knyttet til selve oppgjøret. Selger bør ikke overlevere et tinglysningsklart skjøte til kjøper før kjøpesummen er betalt, og kjøper bør ikke overføre kjøpesummen til selger før kjøper har mottatt et tinglysningsklart skjøte. I slike tilfeller er det fornuftig å be om bistand til kontrakt og oppgjør slik at dette likevel kan skje på en sikker måte.

Ved et kontraktsoppdrag/oppgjørsoppdrag vil en mellommann (advokat eller eiendomsmegler) bistå med kontrakt, tinglysing og oppgjør.

En mellommann setter opp kjøpekontrakt som er i samsvar med allerede inngått avtale. Kontrakten vil også omfatte gjennomføring av sikkert oppgjør. Kjøpesummen og omkostninger innbetales til mellommannens klientkonto ved overtakelse. Kjøpesummen blir deretter stående på klientkonto frem til skjøtet er tinglyst på kjøper. Etter at kjøper har fått hjemmelen til eiendommen, blir oppgjør utbetalt til selger. Samtidig sjekker mellommannen saldoen på selgers lån og besørger lån innfridd samt avklarer hvorvidt det er restanse på kommunale avgifter, felleskostnader, festeavgift eller liknende.

Selger har i kjøpekontrakten forpliktet seg til å overlevere eiendommen heftelsesfri, og mellommannen vil besørge at dette forholdet blir oppfylt ved oppgjør.

Les mer her: Selge bolig selv.

Vi i Codex Advokat Oslo AS kan bistå med kjøpekontrakt, tinglysing og oppgjør etter privat salg av bolig. Vi har vår egen eiendomsmegler som har lang erfaring med sikkert oppgjør, og kan bistå raskt og effektivt. Vi tilbyr vår tjenester til hele landet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater